Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

INFORMACJE DLA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2015/2016

● KONTAKT ZE SZKOŁĄ

-telefon do szkoły: sekretariat dyrektora – 042 684 63 84;

                             portiernia – 042 681 15 68/69;

                             sekretariat uczniowski - 042 681 15 68/69 wew. 31;

-adres e-mail – sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl;

-strona internetowa szkoły – www.muzyczna-sosnowa.pl

●  NR KONTA RADY RODZICÓW            -               92 1020 3352 0000 1402 0010 0180

● DYŻURY DYREKTORÓW

-       dyr. M. Ircha – wtorek 14.30-16.00,  czwartek 14.30-16.00;

-       wicedyr. K. Goss – co druga środa 15.00-19.00,  czwartek 10.00-12.00,  p.110;

-wicedyr. A. Dryniak-Szczechowicz – poniedziałek 17.00-19.00,  czwartek 17.00-19.00,  p.106;

-wicedyr. J.Przedworska – co druga środa 15.00-19.00,czwartek 09.00 - 11.00, p.129;

-wicedyr. S. Grzegorczyk – wtorek 14.00-19.00, piątek 14.00-19.00,  p.116.

● TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

 - 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;

 - 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;

 - 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)

 - 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;

 - 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.                                                                

Godziny spotkań: szkoła Ist. – godz. 17.00, szkoła IIst. – godz. 18.00(zebranie), 18.15(konsultacje)

● TERMINY WYSTAWIENIA OCEN ŚRÓDOKRESOWYCH Z PRZEDM. MUZYCZNYCH

      w I semestrze – 16.11.2015r.;           -       w II semestrze – 15.04.2016r.

● TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

-sprawdzian po szkole podstawowej – 05.04.2016r.;  termin dodatkowy: 02.06.2016r. 

-egzaminy gimnazjalne – 18-20.04.2016r.;  termin dodatkowy: 01-03.06.2016r.;

-egzaminy maturalne –  04-27.05.2016r.

●  DNI WOLNE

-04-05.01.2016r., 02,06.05.2016r.,  27.05.2016r.(dodatkowe dni wolne poza wolnymi ustawowo);

-dla szkoły I st. (zaj.przedpołudniowe): 05.04.2016r.;

-dla szkoły II st. (zaj.przedpołudniowe): 18-20.04.2016r., 04-05.05.2016r.;

-zimowa przerwa świąteczna – 23.-31.12.2015r.;

-ferie zimowe – 15-28.02.2016r.;

-wiosenna przerwa świąteczna – 24-29.03.2016r.

Koniec I semestru – 31.01.2016r. (kl.maturalne - 22.12.2015r.);  Koniec roku szkolnego – 24.06.2016r.

Pedagog  OSM I st. – p.Magdalena Pacholska  - wt. 8.00 – 13.00,  śr. 9.00 – 13.00, pt. 07.30 - 08.30;

Psycholog OSM II st. – p.Beata Radzio – środa 12.00-17.00, piątek 11.00-16.00.