Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

W 2013 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizowała zadania pn. „Doposażenie OSM I i II stopnia w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy”. Zadanie było współfinansowane ze środków MKiDN. Wartość całkowita projektu wyniosła 33.700,00 zł, wartość dotacji MKiDN – 28.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu:
a)    8 zestawów komputerowych (jednostka + monitor) wraz z oprogramowaniem (biurowe _ antywirusowe),
b)    drukarki (1 szt.),
c)    akcesoriów komputerowych (klawiatury 3 szt., myszki 3 szt.)
Zakładany zakres zadania został zrealizowano w 100%.


W 2012 roku, w ramach realizacji zadania pn.„" Z muzyką przez świat"- rozbudowa instrumentarium dla potrzeb OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:

      gitara koncertowa - 1 szt.,
      pianino elektryczne - 1 szt.,
      obój - 3 szt.,
      fagot - 3 szt.,
      wiolonczela - 2 szt.,
      pianino klasyczne - 1 szt.,
      akordeon - 1 szt.
Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł. Udział własny wyniósł – 38.121,00 zł. Wartość całkowita – 138.121,00 zł.


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego zrealizowała w 2012 roku projekt pn. „III  Międzynarodowy Konkurs na flet solo "Il flauto ricercato"”. Zadanie został dofinansowane ze środków MKiDN w wysokości 17.000,00 zł.

III Międzynarodowy konkurs na flet solo „il flauto ricercato” odbył się w dniach 14  - 16 listopada 2012 roku (część konkursowa) oraz 17 listopada 2012 roku (koncert jurorów). Uczestnicy w kategorii solo przygotowali po 2 utwory w każdym etapie (program w załączeniu) natomiast w kategorii – duet fletowy, konkurs był jednoetapowy z programem  dowolnym. Uczestnicy reprezentowali szkoły muzyczne z: Warszawy, Poznania, Kielc, Koszalina, Łodzi, Białegostoku, Bydgoszczy, Skierniewic, Gdańska, Budapesztu.

Odbyło się po 5 wykładów oraz ćwiczeń (konsultacji metodycznych), dotyczących warsztatu gry na flecie oraz koncentracji podczas gry na tym instrumencie. Ponadto miał miejsce wykład i ćwiczenia dotyczące konserwacji oraz nauki korekty instrumentu. Odbyły się 4 koncerty oraz dodatkowo koncert jurorów konkursu wraz z kwartetem smyczkowym PrimaVista w Filharmonii Łódzkiej. Ciekawostką tego koncertu był utwór skomponowany przez Marcina Wernera specjalnie na Il flauto ricercato 2012 wykonany przez wszystkich uczestników tegoż koncertu.Dyrekcja OSM I i II st. w Łodzi
informuje, że szkoła realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

W 2011 roku, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:
a) skrzypce 1/8 marki STRUNAL model 16W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
b) skrzypce 1/4 marki STRUNAL model 1930 wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
c) skrzypce 1/2 marki STRUNAL model 1750 wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 14 sztuk,
d) skrzypce 3/4 marki STRUNAL model 175W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 14 sztuk,
e) wiolonczele 1/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
f) wiolonczele 1/2 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
g) wiolonczele 3/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
h) altówka 3/4 marki STRUNAL model 39 wraz z futerałem w ilości 1 szt.
Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 84.999,93 zł. Udział własny wyniósł - 34.999,99 zł. Wartość całkowita - 119.999,92 zł. 

 

  

 


Informujemy, ze w ramach programu "Radosna Szkoła" zakupiono w roku 2010 pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej za sumę 12.000zł