Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DYREKCJA

 

dyrektor: mgr Małgorzata Ircha Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. H.Wieniawskiego w klasie fortepianu pana prof. Czesława Kapczyńskiego, oraz Wydz. Kompozycji i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Ukończyła także Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą.

Od 1980r.  nauczyciel muzycznych przedmiotów teoretycznych (kształcenia słuchu, zasad muzyki, literatury muzycznej, historii muzyki oraz form muzycznych) w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im.H.Wieniawskiego. Od 1988 r. pełniła funkcję kierownika sekcji teorii. Od 2001 r. dyrektor naczelny Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I I II st. im.H.Wieniawskiegow Łodzi. Jest też egzaminatorem maturalnym oraz ekspertem uczestniczącym w posiedzeniach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.
Jest prezesem Stowarzyszenia śpiewaczego "Harmonia" w Łodzi, zaangażowana w działalność łódzkiego duszpasterstwa oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców "Warsztaty w drodze"
Od stycznia 2011 roku jest członkiem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego. 


z-ca dyrektora ds. ogólnokształcących OSM II st. mgr Kamilla Goss


z-ca dyrektora ds. muzycznych OSM II st.

mgr Anna Dryniak-Szczechowicz nauczyciel dyplomowany
Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie fortepianu mgr Małgorzaty Wronko. Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu p. prof. Tatiany Szebanowej. W czasie studiów wyróżniona brązową odznaką „Primus Inter Pares”. Od 1992 roku związana zawodowo z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi jako nauczyciel gry na fortepianie i akompaniator.


z-ca dyrektora ds ogólnokształcących OSM I st. mgr Joanna Przedworska


z-ca dyrektora ds muzycznych OSM I st. mgr Sławomir Grzegorczyk

Absolwent OSM I i II st. ( dawna Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i Państwowe Liceum Muzyczne) im. H. Wieniawskiego w Łodzi w kl. fletu p Zenona Jelińskiego, oraz PWSM w Łodzi w kl. fletu p prof. Antoniego Wierzbińskiego. W latach 1975 - 2003 flecista orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Działalność pedagogiczną w PPSM i PLM rozpoczął w roku 1979 pełniąc w latach 1992 - 94 obowiązki z - cy dyrektora ds muzycznych w PLM, oraz kierownika sekcji instr. dętych i perkusji w PPSM i PLM w latach 1998 - 2000. Od roku 2000 z -ca dyrektora ds muzycznych w OSM I st. Do grona najwybitniejszych absolwentek klasy fletu S. Grzegorczyka zaliczyć można m. innymi : Urszulę Janik , Magdalenę Jakubowską - Puchalską , Katarzynę Przybylską , Marzenę Dziadkiewicz , Beatę Witkowską , Marię Przanowską - Gugałę , Sebastiana Sieranta, Joannę Kontowicz , Joannę Lis - Paprocką , Martę Durczewską. Od 2007 roku prowadzi Regionalne Warsztaty Fletowe w Bełchatowie. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem " Zasłużony Kulturze Gloria Artis ", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.