Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13.06.2013r.
DYREKCJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w Łodzi ogłasza sprzedaż złomu stalowego i żeliwnego w ilości ok. 30 ton odzyskanego w trakcie likwidacji starej instalacji centralnego ogrzewania z programu kompleksowej termomodernizjacji szkoły.
OFERT CENOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: sekretariat@muzyczna.neostrada.pl lub FAX 42 684 41 93
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

 

 „Malowanie pomieszczeń w budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi ul. Sosnowa 9” Numer ogłoszenia: 113231-2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

Materiały do pobrania (27.05.2014):
a) ogłoszenie o zamówieniu (pdf),
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf),
c) załącznik nr 1 do SIWZ (pdf),
d) 
załącznik nr 2 do SIWZ (pdf),
e) 
załącznik nr 3 do SIWZ (pdf),
f) 
załącznik nr 4 do SIWZ (pdf),
g) załącznik nr 5 do SIWZ (pdf),
h) załącznik nr 6 do SIWZ (pdf),
i) załącznik nr 7 do SIWZ - umowa (pdf),
j) załącznik nr 8 do SIWZ - umowa (pdf),
k) załącznik nr 9 do SIWZ (pdf),

 „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI  CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ”

Materiały do pobrania (12.04.2013):
a) ogłoszenie o zamówieniu (pdf),
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf),
c) dokumentacja techniczna (zip),
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zip),
e) kosztorysy nakładcze - wersja PDF (zip),
f) kosztorysy nakładcze - wersja ATH (zip).

Materiały do pobrania (18.04.2013):
a) zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 18.04.2013 (pdf),
b) modyfikacja zapisów siwz - pismo z dnia 18.04.2013 (pdf),

Materiały do pobrania (22.04.2013):
a) zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 22.04.2013 (pdf),
b) kosztorysy nakładcze po modyfikacji - wersja ATH,  (plik zip)
c) kosztorysy nakładcze po modyfikacji - wersja PDF,  (plik zip)
d) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
e) modyfikacja zapisów siwz - pismo z dnia 22.04.2013 (pdf),

Materiały do pobrania (23.04.2013):
a) modyfikacja zapisów siwz - pismo z dnia 23.04.2013 (pdf),

Materiały do pobrania (24.04.2013):
a) zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 24.04.2013 (pdf),

Ogłoszenie o wyniku postępowania (21.05.2013):
a) pobierz - pismo z dnia 25.05.2013 (pdf), 

Przetarg nieograniczony pn. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - DOCIEPLENIE STROPODACHU”

Materiały do pobrania (7.11.2012):
a)      ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej ofert (plik PDF),

Materiały do pobrania (08.10.2012):
a)      ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF),
b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF),
c)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (plik PDF),
d)      dokumentacja techniczna (plik PDF),
e)      kosztorysy nakładcze (przedmiar robót) (plik ZIP).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN”


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ POŚWIĘCONĄ REALIZOWANEMU PROJEKTOWI
 

Materiały do pobrania (13.08.2012):
a)      ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF),
b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF),
c)      dokumentacja techniczna – projekt budowlano – wykonawczy (plik PDF),
d)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (plik PDF),
e)      kosztorysy nakładcze (przedmiary) (plik ZIP).

Materiały do pobrania (16.08.2012):
a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 16.08.2012 roku,
b)      modyfikacja zapisów SIWZ - pismo z dnia 16.08.2012 roku,
c)      ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 16.08.2012 roku.

Materiały do pobrania (21.08.2012):
a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 21.08.2012 roku

Materiały do pobrania (23.08.2012):
a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 23.08.2012 roku,
b)      rysunki uzupełniające,
c)      kosztorys nakładczy (przedmiar) zmodyfikowany

Materiały do pobrania (17.09.2012):
a)      ogłoszenie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH”

Dokumenty do pobrania:
->    ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf),
->    specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf),

->    ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)


 

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI”

Pobierz:

-> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)   15 IX 2011

-> SIWZ  (plik pdf)       15 IX 2011

-> wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ (plik pdf) 22 IX

-> ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf)   12 IX

-> ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)


 

 Budowa szkolnego placu zabaw  realizowanego w ramach programu „Radosna szkoła” przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9”

Pobierz:

---> SIWZ  (plik pdf)

---> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

---> załącznik nr 1

---> załącznik nr 2

---> załącznik nr 3

---> załącznik nr 4

---> załącznik nr 5

---> załącznik nr 6

---> załącznik nr 7

---> załącznik nr 8

 

Pytania od kontrahentów i odpowiedzi ---> plik *.pdf

 

Potwierdzenie wyboru oferty ---> plik *.jpg

Uzasadnienie odrzucenia ofert nr 2 ---> plik *.jpg


 

Remont dachu budynku szkoły I stopnia, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9

Pobierz

---> SIWZ  (plik pdf) - poprawiony 19 IV 2011

---> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)

---> załącznik nr 1

---> załącznik nr 2

---> załącznik nr 3

---> załącznik nr 4

---> załącznik nr 5

---> załącznik nr 6

---> załącznik nr 7 - poprawiony 19 IV 2011

---> załącznik nr 8

---> ogłoszenie o wyniku postępowania (plik jpg)