Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OGÓLNOPOLSKI PUNKT KONSULTACYJNY

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

przy OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZIZAPROSZENIA NA ORGANIZOWANE WYDARZENIA:

Zaproszenie na 4 V 2016
- WYKŁAD I KONSULTACJE dr Leszek Kołodziejski - akordeon 
- pobierz plik PDF

Zaproszenie na 4 V 2016
- WYKŁAD I KONSULTACJE prof. Michal Gabarczyk - skrzypce
pobierz plik PDF

Zaproszenie na 11 V 2016
- WYKŁAD I KONSULTACJE prof. Jolanta Kukuła-Kopczyńska - altówka
pobierz plik PDF

Zaproszenie na 11 V 2016 
- WYKŁAD I KONSULTACJE dr Justyna Grudzińska - kontrabas

pobierz plik PDF  

Zaproszenie na 12 V 2016 
- WYKŁAD I KONSULTACJE prof. Agata Jarecka - wiolonczela 

pobierz plik PDF  

Zaproszenie na 17 V 2016
- WYKŁAD I KONSULTACJE mgr Wojciech Koprowski - skrzypce
pobierz plik PDF 


Cele działalności punktu:

 • wspieranie procesu nauczania na instrumentach reprezentowanych w Punkcie dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wykonawczych, technicznych i interpretacyjnych,

 • wymiana spostrzeżeń i doświadczeń środowiska nauczycieli i rodziców z różnych regionów Polski;

 • organizacja wykładów dotyczących problemów metodycznych, instrumentalnych i pedagogicznych;

 • indywidualne konsultacje z uczniami, przy udziale nauczycieli prowadzących.

  Konsultacje mają na celu pomoc uczniom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów związanych z ćwiczeniem, uczeniem się i wykonywaniem utworów;

 • pomoc metodyczna dla nauczycieli, zwłaszcza z zakresu metod ćwiczenia i zasad kształtowania aparatu gry;

 • pomoc metodyczna w zakresie przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi;

 • konsultacje związane z awansem zawodowym nauczyciela, konsultacje odnośnie tworzenia programów nauczania, warsztaty metodyczne, pomoc przy ocenie pracy nauczyciela.

 Prowadzący:

 • skrzypce – prof. dr hab. Michał Grabarczyk, prof. dr hab. Izabela Ceglińska,
  dr hab. Łukasz Błaszczyk, mgr Elżbieta Puchalska;

 • wiolonczela – prof. dr hab. Agata Jarecka, prof. dr hab. Stanisław Firlej;

 • altówka – prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska, dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, 
  dr Dorota Stanisławska;

 • kontrabas – dr hab. Grzegorz Wieczorek;

 • fagot – prof. dr hab. Krzysztof Kamiński;

 • obój – prof. dr hab. Janusz Kopczyński;

 • akordeon – prof. dr hab. Elżbieta Rosińska, prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, 
  prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski;

 • kształcenie słuchu z audycjami – mgrDominika Lenarczyk-Paprocka – konsultant CENSA.

Metody pracy:

Spotkania z uczniami poprzedzone są prelekcją ukierunkowaną na problem związany z techniką wykonawczą i ogólnie rozumianym wykonawstwem instrumentalnym. Temat prelekcji podany jest w planie pracy działalności punktu na dany semestr. Po prelekcji odbywają się

45- minutowe lekcje, w których uczestniczą rodzice i nauczyciele zgłoszonych uczniów (zgłoszenie na tydzień przed terminem planowanego spotkania). Uczestnictwo nauczyciela prowadzącego ucznia jest ważnym aspektem wprowadzenia zaleceń konsultantów w codziennej pracy ucznia. Spotkania mają także na celu: ocenę poziomu i diagnozę problemów, przedstawienie sposobów poprawy (ćwiczenia gry), pomoc w zakresie interpretacji utworów, wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych.

Dodatkowo w Punkcie prowadzone są seminaria poświęcone ergonomii ruchu i psychologicznym aspektom występu scenicznego. Zajęcia z ergonomii ruchu prowadzi dr Piotr Kejna z Akademii Medycznej w Łodzi, zajęcia z psychologicznego przygotowania do występu mgr Aleksandra Leszczyńska.


Harmonogram pracy Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego
Centrum Edukacji Artystycznej przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. 
im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Rok szkolny 2015/2016   SEMESTR II

Data Wykładowca Temat seminarium
Skrzypce
02.03.2016 mgr Elżbieta Puchalska

Wprowadzanie artykulacji spiccato i sautille
w nauczaniu na skrzypcach w szkole I stopnia

08.03.2016 dr hab. Łukasz Błaszczyk Gamy, etiudy, kaprysy – elementy niezbędne na każdym etapie edukacji skrzypcowej
13.04.2016 prof. Izabela Ceglińska  Rola prawidłowego odczytania tekstu w pracy nad interpretacją utworu 
04.05.2016  prof. Michał Grabarczyk  Zmiany pozycji w grze na skrzypcach oraz rodzaje wibracji
17.05.2016  mgr Wojciech Koprowski  Co jest najważniejsze w grze na skrzypcach? Rozważania o zagadnieniach gry na instrumencie 
Altówka
09.03.2016  dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk  Techniki prowadzenia smyczka - kształtowanie prawidłowego warsztatu wykonawczego w grze na altówce
05.04.2016  dr Dorota Stanisławska Zasady prawidłowej postawy oraz funkcjonowanie aparatu w grze na altówce
11.05.2016 prof. Jolanta Kukuła-Kopczyńska Walory brzmieniowe altówki w utworach kameralnych 
Wiolonczela
09.03.2016  prof. Stanisław Firlej  Dzieło i wykonanie
12.05.2016  prof. Agata Jarecka  Różnorodne sposoby artykulacji prawej ręki
Kontrabas
11.05.2016 dr Justyna Grudzińska Podstawowe zasady dobrej artykulacji w grze na kontrabasie 
Fagot
02.02.2016  dr Dorota Cegielska  Techniki oddechowe w grze na fagocie 
Obój
21.04.2016 dr Agata Piotrowska-Bartoszek  Artykulacja w grze na oboju – sposoby ćwiczenia 
Akordeon
05.02.2016  prof. Elżbieta Rosińska  Zabawa jako metoda dydaktyczna w pracy z małymi dziećmi. Z problematyki nauczania gry na akordeonie dzieci 6 i 7-letnich 
09.03.2016  prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak  Zagadnienia techniczno-wykonawcze i interpretacyjne w nauczaniu gry na akordeonie
13.04.2016  prof. Zbigniew Ignaczewski  Rozwój biegłości palcowej w procesie nauczania gry na akordeonie z klawiaturą izomorficzną 
04.05.2016 dr Leszek Kołodziejski Swoboda czy zależność? Elementy improwizacji w wybranych utworach literatury akordeonowejWarsztaty / seminaria ogólne

02.02.2016
05.04.2016 
mgr Aleksandra Leszczyńska Psychologiczne aspekty występu scenicznego:
metody rozluźnienia przed występem
23.03.2016
09.05.2016 
dr Piotr Kejna  Ergonomia ruchu: nawykowe zachowanie właściwej postawy ciała podczas pracy i wypoczynku 
     
     

Zgłoszenia uczniów na konsultacje:

Wyłącznie drogą elektroniczną: punkt.osm@wp.pl na formularzu
Karta zgłoszenia na konsultacje --->> plik do pobrania (DOC).
Godziny konsultacji będą ustalane po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.
Informacja dotycząca godziny rozpoczęcia wykładu oraz terminu nadsyłania zgłoszeń umieszczana jest na zaproszeniu informującym o kolejnych konsultacjach.
Szczegóły na  www.muzyczna-sosnowa.pl w zakładce Punkt konsultacyjny.
Prosimy też o potwierdzanie wzięcia udziału w wykładzie na mail: punkt.osm@wp.pl 

Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w konsultacjach, wykładach i warsztatach jest bezpłatny.

Miejsce:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Im. H. Wieniawskiego
ul. Sosnowa 9, 93-102  Łódź

Informujemy, że przy OPK CEA pełni dyżur konsultant CENSA - p. mgr Dominika Lenarczyk-Paprocka.
Specjalność: Kształcenie słuchu z audycjami.
Dyżur:  w czwartki godz. 15.00 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt: lenarczyk-paprocka@censa.pl