SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI 

"MUZYCZNE TWARZE EUROPY " 
DZIAŁAJĄCY PRZY OGÓLNOKSZTAŁCąCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II ST. IM.HENRYKA WIENIAWSKIEGO W ŁODZI .

INFORMACJE PODSTAWOWE O KLUBIE 


SKE " Muzyczne Twarze Europy "
powstał w dniu 11.XI.2002 r. z inicjatywy nauczycielki języka niemieckiego, pani mgr Marii Zabłotnej. Członkami klubu są uczniowie i nauczyciele sześcioletniej szkoły muzycznej II st. ( odpowiadającej gimnazjum i liceum ). W chwili obecnej klub liczy 28 członków.

Cele działalności Klubu to: 
1) poznawanie kultur europejskich oraz rozwijanie kontaktów między ludźmi reprezentującymi wszystkie narody Europy;
2) szerzenie idei tolerancji i poszanowania dorobku kulturowego każdego kraju europejskiego;
3) zintegrowanie młodzieży zainteresowanej problematyką europejską oraz kreowanie działań Klubu na forum szkoły i społeczności lokalnej;
4) kształcenie poczucia "bycia Europejczykiem " i poszanowania demokracji;
5) pobudzanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów i nauczycieli .

Członkowie Klubu realizują założone cele poprzez działalność w następujących sekcjach:
 

plastycznej, fotograficznej ( opiekun - mgr Anna Grzegorzewska );
artystycznej, teatralnej, literackiej, brydżowej, administracyjno-organizacyjnej (opiekun - mgr Maria Zabłotna );
informatycznej ( opiekunowie - mgr Elżbieta Rembowska , mgr Mariusz Rembowski); 

informacyjna, turystyczna ( opiekun mgr Krzysztof Zakręcki ).

Do stałych punktów działalności Klubu należą: 
» coroczna organizacja Dnia Europejskiego ( w roku 2004 organizujemy "Festiwal Eurowizja na Sosnowej ");
» cykliczna organizacja dni poszczególnych państw europejskich;
» przynajmniej dwa razy do roku wystawienie spektaklu o tematyce związanej z integracją europejską;
» prowadzenie strony internetowej Klubu i w miarę systematyczne aktualizowanie wiadomości ;
» prowadzenie biblioteczki europejskiej;
» prowadzenie kroniki klubowej;
» systematyczne redagowanie gazetki ściennej w Klubie;
» coroczna organizacja Wakacyjnych Warsztatów Klubowych o profilu muzyczno-teatralnym, na których realizujemy również program turystyczny i sportowy, a także integracyjny ( np. spotkania z młodzieżą z Niemiec i Czech jakie miały miejsce podczas naszych warsztatów na przełomie lipca i sierpnia 2003 w Głuchołazach ).
» organizacja cyklicznych spotkań o tematyce międzynarodowej i europejskiej z ciekawymi ludźmi ( takie spotkanie odbędzie się pod koniec kwietnia z archeologiem, panią mgr Katarzyną Zagórską, która przez kilka lat przebywała w Egipcie i Iraku będąc członkiem ekipy archeologicznej. Temat spotkania: "Irak i jego kultura widziane oczami zwykłego śmiertelnika ")

Opiekunem Klubu jest nauczycielka języka niemieckiego p. prof. Maria Zabłotna

Klub współpracuje z następującymi organizacjami :
Centrum Edukacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;
Urzędem Miejskim miasta Łodzi;
WODN w Łodzi ;
Unią Europejskich Federalistów w Łodzi .

Opiekun Klubu
mgr Maria Zabłotna 

 

 

 

< strona główna napisz !