sbout english zoneEnglish Zone powstało w 2006 roku z inicjatywy pani profesor Jolanty Osowskiej uczącej w naszej szkole języka angielskiego. Członkami koła byli wtedy uczniowie trzecich klas gimnazjum. Teraz English Zone jest podzielone na dwa zespoły, do których należą uczniowie pierwszych klas gimnazjum oraz pierwszych i drugich klas liceum.
Spotykamy się we wtorki w godzinach od 15.00 do 16.00.

Cele naszej działalności:
· Doskonalenie sprawności językowych, a więc: mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu
· Przygotowywanie się i udział w konkursach językowych olimpiadach wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz festiwalach piosenki angielskiej
· Nauka autoprezentacji i logicznego myślenia
· Promowanie tolerancji i ciekawości wobec innych kultur

Do stałych punktów działań naszego koła należą:
· Cotygodniowe spotkania – „wtorki z angielskim”
· Redagowanie gazetki ściennej ENGLISH ZONE (która umieszczona jest na pierwszym piętrze między salą 107 a 109 – zachęcamy do czytania :))
· Prowadzenie gazetki elektronicznej na naszej stronie (poszukaj odnośnika na stronie głównej)
· Organizowanie spotkań z rodowitymi amerykanami, wystaw i koncertów
· Wyjścia na interesujące prelekcje, projekcje filmów i spektakle teatralne w języku angielskim

English Zone współpracuje z:
· Centrum Informacji i Kultury Amerykańskiej przy Uniwersytecie Łódzkim – American Corner
· British Council
· Wydawnictwem Pearson Longman
· Wydawnictwem Express Publishing
· Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łódzi

Archiwum:

Tematyka naszych zajęć w roku szkolnym 2006/2007 (wybrane tematy):
· Colloquial English & Slang - ćwiczenia na znajomość zwrotów z języka potocznego i slangu
· The Story of Pop – muzyka lat 50- i 60-tych, najważniejsi przedstawiciele rock&roll’a w USA i merseybeat w Anglii, ćwiczenia z tekstami piosenek
· Youth Culture Corner – style nastolatków z Belfastu – porównanie z polskimi subkulturami
· Let’s Sing and Know English Better – zajęcia muzyczno-językowe, wybór utworów na Ogólnołódzki Festiwal Piosenki Angielskiej
· Let’s Play – gry i zabawy językowe poruszające znajomość słownictwa i gramatyki angielskiej
· Culture Corner – zajęcia na temat kultury krajów anglosaskich
· English Zone & Friends – cykl spotkań przygotowujących do wspólnego koncertu członków koła i jego przyjaciół (samodzielne opracowanie zapowiedzi i praca uczniów nad tłumaczeniem, praca nad tekstami piosenek, opracowanie muzyczne wybranych utworów i opracowanie oprawy graficznej koncertu)


W naszej galerii możecie obejrzeć zdjęcia z:
· Wizyt w American Corner i spotkań z przyjacielem koła i naszej szkoły panem Joshem Skjold – wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, nauczycielem angielskiego, muzykiem i autorem tekstów piosenek
· Koncertu Boss Tweed – nowojorskiej grupy jazzowej
· Koncertu English Zone & Friends (15.06.2007) który był uwieńczeniem naszego projektu językowo-muzycznego „Music in Practice”
· Naszych ostatnich spotkań w nowym, odmłodzonym i ciągle powiększającym się składzie
oraz przeczytać prace naszych koleżanek nagrodzonych w I i II edycji Konkursu Literackiego „Reading in My Mind”:
· Opowiadanie Kasi Bartniak (IVb) – zwyciężczyni I edycji onkursu literacjiego w 2006 roku
· Opowiadanie Natalie Moreno (IIIb) oraz opowiadanie Kasi Wolskiej (Ib) laureatek 
I nagrody w 2007 roku

Nasze plany na przyszłość:

· Redagowanie gazetki elektroicznej i prezentowanie ciekawych artykułów w języku angielskim
· Cykl zajęć Music, Art and Film – muzyka filmowa i sztuka nowoczesna w USA i Wielkiej Brytanii
· The World of Movies – prezentacje interesujących filmów anglojęzycznych
· The British Literature in a Nutshell – czyli literatura brytyjska w pigułce (odbyły się już pierwsze zajęcia z tego cyklu, dotyczące Beowulf’a – jednego z najstarszych dzieł średniowiecznej literatury angielskiej)
· Creative Writing – krótki kurs pisania krótkich form poetyckich (haiku, pięciowiersza, limeryku)
· American Culture – na tych zajęciach dowiesz się, że ‘banana’, ‘mustang’, ‘patio’ i ‘cafeteria’ są zapożyczeniami z języka hiszpańskiego, na banknocie 100$ widnieje podobizna prezydenta Stanów Zjednoczonych Benjamina Franklina, a najkrócej w obiegu, bo tylko 22 miesiące, pozostaje banknot jednodolarowy
· The Great Dictation – wielkie szkolne dyktndo dla wszystkich chętnych gimnazjalistów i licealistów (przygotowywane przez anglistki we współpracy za specjalistami z American Corner)

 

Welcome

Witamy na stronie kółka angielskiego "English Zone" działającego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, którego założycielką jest pani prof. J. Osowska.

Strona poświęcona jest informacją o kulturze krajów anglojęzycznych, a także o dokonaniach koła na różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i festiwalach.

Menu

Home About English Zone Gallery Music, Film and Art Contests

Links

Strona Naszej Szkoły
Forum Naszej Szkoły
American Corners  
The Times
Timecast
Visit Britain
Fun Trivia

Site Stats

Name: English Zone
Since: January 2008
Webmiss: prof. Jolanta Osowska
Visitors:
Online:

Shoutbox


Disclaimer

copyright English Zone 2008